ทดลองสอนด้วยClassstrat {3731}

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอนด้วยClassstrat