ผู้สอน
นางสาว ดรุณี พรหมรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดลองสอนด้วยclassstart(3734)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3734

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอนclassstart