ผู้สอน
นางสาว 119 รุ่งฤดี ลายเงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดลองสอนด้วย classstart <3738>


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3738

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอน classstart