ผู้สอน
นาย 123 วรายุ ขวัญลอย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดลองสอนด้วย classtart [3740]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3740

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบ