ผู้สอน
นางสาว 141 นนทิภา โรจนะบุรานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดลองสอนด้วย class start สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3741

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบ