ผู้สอน
นางสาว 132 มาลัย บัวคลี่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดลองสอนด้วย classstart [3743]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3743

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลองสอนด้วย classstart