ทดลองสอนด้วย ClassStart [3745]
ผู้สอน

นาย 117 ภุมรินทร์ สีทา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทดลองสอนด้วย ClassStart [3745]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3745

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลองเรียน ClassStart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.