homeทดลองสอนด้วย ClassStart [3746]
person
ทดลองสอนด้วย ClassStart [3746]

ผู้สอน
person
นาย 142อัยการ สีสีังวาลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทดลองสอนด้วย ClassStart [3746]

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3746

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดลองเรียน ClassStart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)