homeทอลองสอนClassstart(3748)
person
ทอลองสอนClassstart(3748)

ผู้สอน
นางสาว 120สุมณฑา แจ่มกระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทอลองสอนClassstart(3748)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3748

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับทดลองสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)