ผู้สอน
นางสาว 120สุมณฑา แจ่มกระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทอลองสอนClassstart(3748)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3748

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอน