homeทดลองสอนด้วยclassstart(112)
personperson_add
ทดลองสอนด้วยclassstart(112)

ผู้สอน
นางสาว 112ขวัญนภา อ่ำสงวน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทดลองสอนด้วยclassstart(112)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3756

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอนด้วยclassstart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)