Geographic Information Technology for Environment


ผู้สอน
อาจารย์ สุเชฐ ศรีทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Geographic Information Technology for Environment

รหัสวิชา
376

สถานศึกษา
Suratthani Rajaphat University

คำอธิบายวิชา

ปรจำภาคเรียนที่ 1/2554 สำหรับนักศึกษากลุ่มเรียน 5264.041


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books