วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ชั้น ม.1/1 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

 

สอนโดยครูจักรพันธ์   เรืองอนันต์