homeชั้น ม.5
person
ชั้น ม.5

ผู้สอน
นาย สันติ พันธุ์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
377

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

นักเรียนที่เข้ามาศึกษา ต้องตั้งใจและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)