ชั้น ม.5


ผู้สอน
นาย สันติ พันธุ์ชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.5

รหัสวิชา
377

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

นักเรียนที่เข้ามาศึกษา ต้องตั้งใจและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books