เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สันติ พันธุ์ชัย

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

นักเรียนที่เข้ามาศึกษา ต้องตั้งใจและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด