homeชั้น ม.5
personperson_add
ชั้น ม.5

ผู้สอน
นาย สันติ พันธุ์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
377

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เข้ามาศึกษา ต้องตั้งใจและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)