home460-105 BUSINESS STATISTICS & APP
person
460-105 BUSINESS STATISTICS & APP

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-105 BUSINESS STATISTICS & APP

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37781

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

460-105 BUSINESS STATISTICS & APP


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)