homeการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเบื้องต้น (993-523)
person
การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเบื้องต้น (993-523)

ผู้สอน
นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเบื้องต้น (993-523)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37784

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การช่วยเหลือดูแลทางสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพปกติ ภาวะเจ็บป่วยที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)