homeการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเบื้องต้น (993-523)
personperson_add
การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเบื้องต้น (993-523)

ผู้สอน
นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเบื้องต้น (993-523)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37784

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การช่วยเหลือดูแลทางสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพปกติ ภาวะเจ็บป่วยที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)