homeชั้น ม.6
personperson_add
ชั้น ม.6

ผู้สอน
นาย สันติ พันธุ์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
378

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ หลายเนื้อหาสาระเพื่อ O-NET และ A-NET  และ PAT2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)