homeชั้น ม.6
person
ชั้น ม.6

ผู้สอน
นาย สันติ พันธุ์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
378

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ หลายเนื้อหาสาระเพื่อ O-NET และ A-NET  และ PAT2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)