home ท 131101ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2/2562)
person
ท 131101ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2/2562)

ผู้สอน
นาง ปราณีต พิพัฒนเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท 131101ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2/2562)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37863

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อ่านมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)