homeส.11203 อิสลามศึกษา
person
ส.11203 อิสลามศึกษา

ผู้สอน
นางสาว ภานิต รูบามา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส.11203 อิสลามศึกษา

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37867

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สามารถท่องจำบทดุอาได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)