ท16101 ภาษาไทย


ผู้สอน
นาง จันทกานต์ ฝาหละเหย็บ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท16101 ภาษาไทย

Class ID
37884

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คำอธิบายวิชา

สามารถอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง และท่องบทอาขยานได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)