homeวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.2/1 2562
person
วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.2/1 2562

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.2/1 2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38100

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)