homeวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.2/2 2562
personperson_add
วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.2/2 2562

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.2/2 2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38156

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)