homeการบริหารการพัฒนา 3/1
person
การบริหารการพัฒนา 3/1

ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารการพัฒนา 3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38216

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิด หลักการของการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ทฤษฎีการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)