homeการบริหารการพัฒนา 3/1
personperson_add
การบริหารการพัฒนา 3/1

ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารการพัฒนา 3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38216

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด หลักการของการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ทฤษฎีการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)