homeการเรียนรุ้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน
personperson_add
การเรียนรุ้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้สอน
นาย จิระศักดิ์ กอนจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรุ้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3826

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)