homeโครงงานฐานวิจัย ป.1/1 ปีการศึกษา 2562
person
โครงงานฐานวิจัย ป.1/1 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
นางสาว ปราณี แซ่ว่อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานฐานวิจัย ป.1/1 ปีการศึกษา 2562

Class ID
38328

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)