การจัดการฐานข้อมูล


ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ มิกขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการฐานข้อมูล

Class ID
3836

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
คำอธิบายวิชา

ในบทเรียนแรก นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบฐานข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)