homeห้องเรียนโครงงานฐานวิจัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ปีการศึกษา 2562
person
ห้องเรียนโครงงานฐานวิจัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
นาย สุทธิ สายสุนีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนโครงงานฐานวิจัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ปีการศึกษา 2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38370

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นเครื่องมือ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย ของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสตูล ปีการศึกษา 2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)