ห้องเรียนภาษาไทย ม.3/3 3/5 3/7 3/11


ผู้สอน
นาง ปาณิสรา ภวณัฐกุลธร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนภาษาไทย ม.3/3 3/5 3/7 3/11

Class ID
3838

สถานศึกษา
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนภาษาไทย รหัสวิชาท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ๓/๗  ๓/๑๑   ๓/๑๕


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)