home5-11ผลิตสื่อวีดิทัศน์
personperson_add
5-11ผลิตสื่อวีดิทัศน์

ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
5-11ผลิตสื่อวีดิทัศน์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38384

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาผลิตสื่อวีดิทัศน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)