KruChoyM2/4Math


ผู้สอน
นาย บุญชัย จารุเริองศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
KruChoyM2/4Math

รหัสวิชา
384

สถานศึกษา
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

คำอธิบายวิชา

                  เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์มา 38 ปี ตั้งแต่เป็นระดับชั้น ม.ศ.1 มาเป็น ม.2 ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนวัยนี้มาตลอด ความสนใจและวิธีการเรียนต่างไมมากมายกับนักเรียนปัจจุบัน คุณภาพด้านวิชาการถดถอยลงตามลำดับ โลก online ได้เข้ามาแบ่งแยกพวกเขาออกไปจากสังคมครอบครัว และห้องเรียน นำไปสู่โลกส่วนตัวตามลำพัง มีเพื่อนที่เป็นนามธรรม จับต้องสัมผัสไม่ได้ มีความเพ้อฝันมากกว่าความจริง ทำให้การเล่าเรี่ยนเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่สำหรับนักเรียนที่มีความเฉลียวฉลาดนั้นโลก online กลับเป็นช่องทางที่ใช้แสวงหาความรู้ที่แสนวิเศษจริงๆ ส่วนตนเองนั้นได้ใช้เพื่อแสวงหาความรู้และวิธีการเพื่อสอนให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้ด้วยหลากหลายวิธีการ และอยากให้การเรียนรู้นั้นเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในร้านเกมที่นักเรียนชอบไปมากที่สุด หวังว่านักเรียนที่น่ารักของครูจะได้ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับอนาคตของตนเอง

             จากการศึกษาเพื่อหาช่องทางในการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน online แบบง่ายๆ สะดวก ต้นทุนต่ำมานานแล้ว คิดว่า ClassStart แห่งนี้เหมาะสมที่จะใช้ที่สุด ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณาจารย์ผู้สร้างและเกี่ยวข้องกับ ClassStart ทุกท่านครับ

             ขออภัยหากมีข้อบกพร่องใดๆ เนื่องจากอยู่ในชาวงเวลาที่ผมกำลังศึกษาและทดลองใช้ห้องเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ครับ ขอคำแนะนำจากผู้รู้ทุกท่านนะครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books