ผู้สอน
นาย บรรลือศักดิ์ สิริจามร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3841

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา โลกศึกษา