5-10

ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
5-10

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38416

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาผลิตสื่อวีดิทัศน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)