homeเทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.2/15
personperson_add
เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.2/15

ผู้สอน
นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.2/15

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38419

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.2/15


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)