เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

.4   เทอม 1

บทที่ 1   บทนำ

บทที่ 2  การเคลื่อนที่แนวตรง

บทที 3  แรงและกฎการเคลื่อนที่

บทที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

.4  เทอม  2

บทที่  5  งานและพลังงาน

บทที่  6  โมเมนตัมและการชน

บทที่  7  การเคลื่อนที่แบบหมุน

บทที่  8  สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น