ตรรกศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร


ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ตรรกศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

Class ID
38533

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

ตรรกศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)