homeการออกแบบผลิตภัณฑ์4
person
การออกแบบผลิตภัณฑ์4

ผู้สอน
อภิญญา มณีไสย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38534

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการออกแบบ การใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม เช่น การเปลี่ยนมุมมอง แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ทรงตัน รูปทรงกระบอก ทรงสามมิติ แล้วทำการออกแบบรูปทรงต่าง ๆ เช่น ขันน้ำ อิฐบล็อก พีระมิด แจกัน แก้วไวน์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)