homeสังคม ม. 3
person
สังคม ม. 3

ผู้สอน
นาย คม ศิริชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคม ม. 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3856

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)