homeCI 4607 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sce02
person
CI 4607 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sce02

ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
CI 4607 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sce02

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38562

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนการศึกษาปฐมวัยโดยฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และแผนการจัดการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)