homeการออกแบบผลิตภัณฑ์7
personperson_add
การออกแบบผลิตภัณฑ์7

ผู้สอน
person
อภิญญา มณีไสย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบผลิตภัณฑ์7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38596

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการออกแบบ แล้วฝึกปฏิบัติสร้างหรือออกแบบรูปทรงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบรูปทรงต่างๆ เพื่อที่นำไปสร้างเป็นชิ้นงานต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)