homeการออกแบบผลิตภัณฑ์7
person
การออกแบบผลิตภัณฑ์7

ผู้สอน
อภิญญา มณีไสย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์7

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38596

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการออกแบบ แล้วฝึกปฏิบัติสร้างหรือออกแบบรูปทรงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบรูปทรงต่างๆ เพื่อที่นำไปสร้างเป็นชิ้นงานต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)