homeมัธยมศึกษาปีที่1
person
มัธยมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
นาย พิชัยณรงค์ ดูงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
386

สถานศึกษา
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิืทยา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)