ม.2/8
ผู้สอน

นาง ศิรินรัตน์ โคตรพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.2/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3860

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มีหน่วยการเรียนรู้ที่จะจัดการเรียนการสอนดังนี้

หน่วยที่ 1  อัตราส่วนและร้อยละ

หน่วยที่ 2 การวัด

หน่วยที่ 3  การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด

หน่วยที่ 4 การนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 5 การแปลงทางเรขาคณิต

หน่วยที่ 6 ความเท่ากันทุกประการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.