homeม.6/1-6
personperson_add
ม.6/1-6

ผู้สอน
person
นาง จินตนา หวังทอนกลาง หวังทอนกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.6/1-6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3866

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)