ผู้สอน
นาง จินตนา หวังทอนกลาง หวังทอนกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.6/1-6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3866

สถานศึกษา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาไทย