homeง23243 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (เพิ่มเติม ม.3)
person
ง23243 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (เพิ่มเติม ม.3)

ผู้สอน
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง23243 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (เพิ่มเติม ม.3)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38663

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

xxxxxxxxxxxxxx


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)