homeคณิตศาสตร์ป.๕
person
คณิตศาสตร์ป.๕

ผู้สอน
นาย เจริญ แซ่เฮ่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ป.๕

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38666

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

คำอธิบายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ ป. ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)