homeคณิตศาสตร์ป.๕
personperson_add
คณิตศาสตร์ป.๕

ผู้สอน
นาย เจริญ แซ่เฮ่า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ป.๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38666

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ป. ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)