homeมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6

ผู้สอน
person
วนิดา พันธ์สุกใส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3867

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)