homeClass Start
person
Class Start

ผู้สอน
นาง จุรีรัตน์ แคยิหวา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Class Start

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38670

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

คำอธิบายวิชา

นิเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)