homeศิลปะสำหรับเด็ก
personperson_add
ศิลปะสำหรับเด็ก

ผู้สอน
นางสาว การเกด นิ่มดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะสำหรับเด็ก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38673

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสีน้ำ กิจกรรมสีเทียน กิจกรรมแป้งโดวา กิจกรรมพิมพ์ภาพ งานประดิษฐ์และกิจกรรมสร้างสรรค์โครงการศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปซมวัยฝึกปฏิบัติโครงการศิลปะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)