homeศิลปะสำหรับเด็ก
person
ศิลปะสำหรับเด็ก

ผู้สอน
นางสาว การเกด นิ่มดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะสำหรับเด็ก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38673

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

คำอธิบายวิชา

หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสีน้ำ กิจกรรมสีเทียน กิจกรรมแป้งโดวา กิจกรรมพิมพ์ภาพ งานประดิษฐ์และกิจกรรมสร้างสรรค์โครงการศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปซมวัยฝึกปฏิบัติโครงการศิลปะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)