homeBCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2-62 Section 01 ภาคพิเศษ
person
BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2-62 Section 01 ภาคพิเศษ

ผู้สอน
วลัยพร สุพรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2-62 Section 01 ภาคพิเศษ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38676

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)