homeบูรณาการ โครงงานฐานวิจัย ป.5/3 ปีการศึกษา 2562
personperson_add
บูรณาการ โครงงานฐานวิจัย ป.5/3 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี ช่วยมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บูรณาการ โครงงานฐานวิจัย ป.5/3 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38720

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บูรณาการ โครงงานฐานวิจัย ป.5/3 ปีการศึกษา 2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)