homeบูรณาการ โครงงานฐานวิจัย ป.5/3 ปีการศึกษา 2562
person
บูรณาการ โครงงานฐานวิจัย ป.5/3 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
เพ็ญศรี ช่วยมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
บูรณาการ โครงงานฐานวิจัย ป.5/3 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38720

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บูรณาการ โครงงานฐานวิจัย ป.5/3 ปีการศึกษา 2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)