homeการงาน ม.1
personperson_add
การงาน ม.1

ผู้สอน
นาย ไผ่ พรมเพชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงาน ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3874

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการในบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)