ผู้สอน
นาง ยุพาภรณ์ ลอยมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3876

สถานศึกษา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวน 40 คน ชั้นม.1 ภาษาอังกฤษ